Iznākusi Zviedrijas latviešu literatūras izlase “Skat, skatt!”

Stokholmā 2024. gada 17. februārī notika Zviedrijas latviešu literatūras izlases “Skat, skatt!” atvēršanas pasākums Latvijas vēstniecībā. Klātesošos uzrunāja Latvijas vēstniece Zviedrijā Ilze Rūse. Grāmatas lasījumos piedalījās izlasē pārstāvētie autori Juris Rozītis un Pāvils Johansons kopā ar Stokholmas latviešu skolas audzēkņiem un absolventiem. Pasākumu muzikāli bagātināja “Stokholmas Spēlmaņi”. 

Jaunajā Zviedrijas latviešu literatūras izlasē “Skat, skatt!” pārstāvēti deviņi latviešu rakstnieki un dzejnieki, kuru dzīve un darbs dažādos laikos un veidos ir cieši saistīti ar Zviedriju: Kārlis Skalbe, Alfreds Dziļums, Andrejs Eglītis, Veronika Strēlerte, Anna Dagda, Dzintars Sodums, Juris Kronbergs, Pāvils Johansons, Juris Rozītis. 

Grāmatā iekļauti prozas fragmenti un dzeja, kā arī īsi stāsti vienkāršā valodā, kas sniedz ieskatu katra literāta dzīvē. Izlasē pārstāvētie darbi dažos gadījumos ir vienkāršoti un īsināti, pēc iespējas saglabājot autora stilu un vēstījumu. Izlases galvenā auditorija ir Zviedrijas latviešu bērni un jaunieši, taču grāmatas veidotāji cer piesaistīt arī plašāka lasītāju loka interesi. 

Grāmatu var iegādāties Skat veikalā