Zviedrijas latviešu kultūras fonda “SKAT”mērķis ir attīstīt un popularizēt Zviedrijas latviešu kultūru abos Baltijas jūras krastos un visā pasaulē.

Jau ceturto gadu tiek sagatavots un publicēts Zviedrijas latviešu sienas kalendārs (tēmas: Zviedrijas latviešu fotogrāfu darbi 2021.g., Lara Strunkes glezniecība 2022. g., Jura Kronberga dzeja un Inta Ivanovska grafika 2023. g., Baltijas jūra 2024.g.). Ir sagatavoti un publicēti vairāk nekā 80 stāsti par izcilām Zviedrijas latviešu personībām. Organizācija ir piedalījusies Jura Kronberga piemiņas vakaru īstenošanā Stokholmā, Minesotā un Rīgā. Iznākusi Zviedrijas latviešu literatūras izlase jauniešiem “Skat, skatt!”, kurā ir iekļauta deviņu Zviedrijas latviešu literātu prozas un dzejas izlase.

Organizācija piesaista līdzekļus konkrētu projektu veikšanai, piemēram, vācot atbalstītāju ziedojumus, kas sedz kalendāra sagatavošanas un drukāšanas izmaksas, tāpat arī piesakās uzprojektu finansējumu (“Skat, skatt!” projekts ir ieguvis Latviešu fonda un PBLA Kultūras fonda līdzfinansējumu). Tomēr pats būtiskākais organizācijas stūrakmens ir brīvprātīgais darbs. Kalendāra saturs un stāsti par personībām tiek veidoti bez atlīdzības.

“SKAT” ir sabiedriska organizācija, ko pārvalda partneru kopsapulce un valde, kā arī ir piesaistīts revidents. Organizācija ir dibināta 2021. gadā Zviedrijā, kad spēkus apvienoja vairāki aktīvi Zviedrijas latvieši ar pieredzi sabiedriskās organizācijās un diasporas projektos. Atbilstoši Zviedrijas likumdošanas prasībām, tiek rūpīgi veikta finanšu uzskaite un iesniegti pārskati Zviedrijas nodokļu inspekcijai. Organizācija darbojas atbilstoši sabiedriskām organizācijām izvirzītajām prasībām Zviedrijā.

Mūsu valde: Ints Ivanovskis, Laine Lasmane Wikmark, Signe Rirdance, Guntis Urtāns (valdes priekšsēdētājs)

Kontakti: kalendars@latviesi.se