Zviedrijas latviešu literatūras izlasē “Skat, skatt!” pārstāvēti deviņi latviešu rakstnieki un dzejnieki, kuru dzīve un darbs dažādos laikos un veidos ir cieši saistīti ar Zviedriju: Kārlis Skalbe, Alfreds Dziļums, Andrejs Eglītis, Veronika Strēlerte, Anna Dagda, Dzintars Sodums, Juris Kronbergs, Pāvils Johansons, Juris Rozītis.

Grāmatā iekļauti prozas fragmenti un dzeja, kā arī īsi stāsti vienkāršā valodā, kas sniedz ieskatu katra literāta dzīvē. Izlasē pārstāvētie darbi dažos gadījumos ir vienkāršoti un īsināti, pēc iespējas saglabājot autora stilu un vēstījumu. Izlases galvenā auditorija ir Zviedrijas latviešu bērni un jaunieši. Iegādājieties grāmatu Skat veikalā