Zviedrijas latviešu kalendārs 2024 ir veltīts Baltijas jūrai.


Pasūtījumi

Iepriekšējo gadu kalendāri:

Zviedrijas latviešu kalendārs 2023. gadam bija veltīts Jura Kronberga dzejai, ko papildināja Inta Ivanovska grafika


Zviedrijas latviešu kalendārs 2022. gadam bija veltīts Lara Strunkes glezniecībai.

Pirmais Zviedrijas latviešu kalendārs iznāca 2021. gadā. Katru mēnesi tajā ilustrēja Zviedrijas latviešu fotogrāfu darbi. Kalendāra ideja dzima COVID 19 pandēmijas laikā. Tā bija iespēja “satikties” neklātienē laikā, kad bija atcelti kopienas pasākumi un nebija iespējams aizbraukt uz Latviju.